Skräddarsydda prefablösningar

För effektiva och hållbara byggprojekt

Wermlandshus Prefab

Heltäckande lösningar för prefabricerade byggelement

Wermlandshus Prefab är din partner för kundanpassade prefablösningar till byggindustrin. Vi erbjuder en heltäckande lösning för prefabricerade byggelement och kan ombesörja projektering samt vara med från tidigt skede för att ta fram den bästa produkten till bästa pris.

Väggar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Takkassetter​​​​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projektering​​​​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bred kompetens inom byggbranschen

Vi tror på att rätt byggsystem för rätt projekt skapar fördelar när det kommer till kvalitet, miljö och kostnad i byggprojekt. Med vår breda kompetens inom den traditionella byggbranschen kan vi leverera prefabricerade byggelement i valfritt byggsystem från vår fabrik i Värmland. Vi har effektiviserat byggprocessen genom vår industriella tillverkning och levererar byggelement snabbt, ekonomiskt och hållbart, oavsett typ av projekt.

Stort produktregister

Vi har ett brett utbud av byggkomponenter, inklusive prefabstommar, bjälklag, bärande och lägenhetsskiljande väggar, takkasetter, gavelspetsar och komplett stomleverans. Genom att leverera förtillverkade byggkomponenter minskas byggtiden på plats och slutprodukten blir bättre genom att komponenterna byggs i torra, säkra lokaler.

Projekt

Sundstatorg Karlstad

I samarbete med Consto på Sundsta torg-projektet levererade vi högkvalitativa och pålitliga väggar till fläkthusen på taket. Vår leverans bidrog till att skapa en effektiv och hållbar byggnad.

Volvo Köping

I samarbete med Byggdialog var vi på Wermlandshus involverade i Volvo Köping-projektet. Vi levererade utfackningsväggar samt färdiga korskopplingshus i modulform till byggprojektet. Genom att använda prefabricerade moduler kunde vi säkerställa snabb och effektiv montering på plats.

Töckfors förskola

Vi samarbetade med CG Solution på Töcksfors-projektet, där vi ansvarade för leveransen av en bärande trästomme. Genom att tillhandahålla en robust och hållbar trästomme möjliggjorde Wermlandshus en effektiv och säker byggprocess.

Sundstatorg

Karlstad

Volvo Köping

Karlstad

Sundstatorg

Karlstad

Effektivisera byggprocessen

Vi tror på att tänka tid, kostnad och kvalitet för att skapa effektiva och hållbara byggprojekt. Som en del av byggbranschen är vi medvetna om vår påverkan på miljön och arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Industriellt träbyggande är ett bra sätt att effektivisera byggprocessen och skapar fördelar i kvalitet och kostnadseffektivitet utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning.

Kontakta oss

Välj Wermlandshus Prefab för ditt nästa byggprojekt och låt oss tillsammans skapa hållbara och effektiva lösningar för framtiden. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Fredrik Persson

070-413 17 59
fredrik@wermlandshus.com